Reši sotočje

Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.

Podpiši Peticijo Razstava: “RešiMO Sotočje”

OSTANITE OBVEŠČENI: SLEDITE NAM NA FACEBOOKU
VEČ INFORMACIJ IN MEDIJSKE POKRITOSTI BOSTE NAŠLI NA LINKTREE

Namen projekta "Reši sotočje"

Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti. Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor. Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.

Nameravana gradnja

Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.

Želiš podpreti Resisotocje?
Iščemo prostovoljce, ki bi nam pomagali pri raznašanju letakov, plakatov, podpori na socialnih omrežjih, ter nabiranju podpisov za našo peticijo. Pošlji nam elektronsko sporočilo!
Pritisni tukaj
in pošlji elektronsko sporočilo.

Lokacija

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.

Narava

Območje sotočja po klasifikaciji spada med EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!

Naravni habitat

Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

Vplivi na okolico

Hrup in vznemirjanje ljudi
in živali

Onesnaževanje območja,
reke Save in podtalne vode

Krčenje življenjskega prostora
nekaterim vrstam živali

Prometni pritisk na okolico
in infrastrukturo

Prijatelji in podporniki

Kako lahko pomagaš?

1. Podpišeš peticijo in jo deliš naprej.

Podpiši Peticijo

2. Obišči nas na Facebook-u in Instagram-u, spremljaj novice in deli s prijatelji.

Obišči Facebook stran Obišči Instagram stran

3. Dodatna pomoč in informacije:

info@resisotocje.si